Politica de confidentialitate

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Proprietarul site-ului www.scapadeochelari.ro este AMA OPTIMEX SRL, societate romana cu sediul in str. Toamnei nr. 54, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2891/1991, avand Cod Unic de Identificare 35629 („Societatea”). Societatea, in calitate de Operator de date personale, prelucreaza date cu caracter personal in conditii de siguranta si cu respectarea prevederilor legale in acest domeniu.

A. Categoriile de persoane vizate si datele personale prelucrate

In functie de activitatea desfasurata si de natura relatiei pe care o are cu persoana vizata, Societatea poate prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal.

1.  In cazul utilizatorilor site-ului:

 • – datele personale colectate pe baza de cookies (ex. date de localizare, date despre istoricul de navigare pe website, date despre preferintele utilizatorilor etc.). Mai multe informatii privind utilizarea cookies pot fi obtinute prin consultarea sectiunii  – Politica cookies.
 • – date de identificare, date de contact (nume, prenume, data nasterii, numar de telefon, adresa de e-mail, localitatea de domiciliu) si eventualele date privind sanatatea furnizate prin completarea formularelor existente pe site-urile Societatii.

2. In cazul utilizatorilor retelelor de socializare ale Societatii:

 • – datele de identificare (nume ales pe reteaua de socializare, eventual, date de identificare si date de contact furnizate prin mesaje private), mesaje/ comentarii de pe reteaua de socializare respectiva.

3. In cazul pacientilor:

 • – datele de identificare (numele complet, data nasterii);
 • – datele de contact (ex.: numar de telefon, adresa, e-mail);
 • – codul numeric personal;
 • – fotografii/imagini video medicale;
 • – date medicale, rezultand din diagnosticele anterioare si actuale, precum si din examene si analize desfasurate de catre Societate;
 • – inregistrari video pe parcursul desfasurarii interventiei chirurgicale;
 • – fotografii si/sau imagini video;
 • – testimoniale;
 • – imagini preluate de sistemul de supraveghere video instalat in zonele supravegheate (intregul spatiu al Societatii: imprejurimi, intrare, sali de asteptare).

4. In cazul reprezentantilor legali ai pacientilor minori sau ai celor care nu isi pot da, in mod valabil, consimtamantul pentru efectuarea actului medical:

 • – datele de identificare si datele de contact;
 • – imagini preluate de sistemul de supraveghere video instalat in zonele supravegheate (intregul spatiu al Societatii: imprejurimi, intrare, sali de asteptare).

5. In cazul reprezentatilor legali sau/si persoanelor de contact ale colaboratorilor:

 • – date de identificare;date de contact;
 • – certificate de abilitare;
 • – autorizatii;
 • – imagini preluate de sistemul de supraveghere video instalat in zonele supravegheate (intregul spatiu al Societatii: imprejurimi, intrare, sali de asteptare).

6. In cazul candidatilor:

 • – date de identificare;
 • – date de contact;
 • – CV (inclusiv experienta profesionala si aptitudini);
 • – imagini preluate de sistemul de supraveghere video instalat in zonele supravegheate (intregul spatiu al Societatii: imprejurimi, intrare, sali de asteptare).

7. In cazul tertilor:

 • – imagini preluate de sistemul de supraveghere video instalat in zonele supravegheate (intregul spatiu al Societatii: imprejurimi, intrare, sali de asteptare).

 

B. Cum colectam datele personale

Colectam datele personale pe care ni le furnizati in mod direct si voluntar, in vederea accesarii si utilizarii site-ului / retelelor de socializare, pentru incheierea/ executarea unui contract, pentru a putea beneficia de serviciile medicale furnizate de Societate.

De asemenea, datele personale pot fi obtinute si in mod indirect de la terti (pentru pacientii copii si persoane aflate in situatii speciale) sau prin intermediul unor platforme de recrutare (pentru candidati in cadrul procesului de recrutare).

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastra in mod verbal, prin formulare scrise, precum si telefonic, daca este cazul, prin intermediul cookies si sub forma imaginilor foto sau video.

Va informam ca sunteti liber(a) sa decideti daca ne furnizati aceste date personale. Cu toate acestea, unele date personale sunt necesare pentru furnizarea serviciilor medicale si/sau pentru incheierea/executarea unui contract, in lipsa lor neputand sa va furnizam serviciile medicale sau sa incheiem/executam contractul in cauza.

 

C. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii

Datele personale colectate sunt prelucrate exclusiv in scopurile specificate in aceasta informare, astfel:

(i) Datele de identificare, datele de contact ale pacientilor si, daca este cazul, cele ale reprezentantilor legali ai copiilor sau ai persoanelor aflate in situatii speciale sunt prelucrate in temeiul executarii unui contract, in scopul prestarii serviciilor medicale.

(ii) Codul numeric personal al pacientilor este prelucrat in temeiul unei obligatii legale, in vederea incheierii contractului de prestari servicii medicale cu noi.

(iii) Datele medicale (inclusiv fotografiile medicale) sunt prelucrate in scopul stabilirii unui diagnostic medical, de furnizare de asistenta medicala sau a unui tratament medical, in baza unui contract incheiat cu un cadru medical. Astfel, puteti beneficia de consulturi, investigatii suplimentare, analize, tratament medical si interventii chirurgicale din partea Societatii.

(iv) Datele de contact furnizate sunt prelucrate in baza interesului legitim al Societatii pentru:

 • – transmiterea unor mesaje informative anterior programărilor, în scopul confirmării programării efectuate de pacienți;
 • – transmiterea pe e-mail a indicațiilor post-operatorii, în scopul unei refaceri cât mai ușoare a pacientului;
 • – solicitarea unui feedback din partea pacienților, în scopul evaluării și îmbunătățirii serviciilor oferite de către Societate, precum și, dacă este cazul, pentru alte comunicări cu caracter necomercial și strict legate de serviciile medicale furnizate sau pe cale de a fi furnizate.

(v) Inregistrarile video captate prin sistemul de supraveghere video sunt prelucrate, in baza interesului nostru legitim, in scopul supravegherii video a imprejurimilor si a sediului Societatii, pentru asigurarea securitatii acestor zone, in scopul prevenirii si combaterii savarsirii infractiunilor, precum si al asigurarii pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor.

(vi) Inregistrarile video ale operatiilor sunt prelucrate in temeiul interesului nostru legitim, in conformitate cu Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului, pentru desfasurarea unor discutii stiintifice pe baza imaginilor, precum si, in caz de litigiu, pentru constituirea de probe in instanta. Inregistrarile video sunt preluate exclusiv prin aparatura medicala utilizata si nu includ niciun alt tip de imagini din sala de operatii.

(vii) Prelucram fotografii sau imagini video cu pacientii si testimoniale, in scopul publicarii acestora in vederea promovarii Societatii sau putem asocia fotografiile acestora la dosarul medical pentru facilitarea identificarii lor de catre personalul medical, doar pe baza consimtamantului pacientului, consimtamant pe care este liber/a sa il retraga oricand, avand ca efect incetarea acestei prelucrari si eliminarea acestor date cu caracter personal de pe website-urile noastre, din baza noastra de date sau de pe paginile retelelor de socializare unde au fost facute publice.

(viii) Datele de contact, precum si cele colectate prin intermediul cookies vor fi prelucrate in scop de marketing (primirea de mesaje e-mail cu caracter comercial si livrare de continut si reclame personalizate) doar in baza consimtamantului dumneavoastra, consimtamant pe care sunteti liber/a sa vi-l retrageti oricand, avand ca efect incetarea acestei prelucrari.

(ix) Datele de identificare, datele de contact si eventualele date privind sanatatea furnizate prin completarea formularelor existente pe site-urile Societatii sunt prelucrate in temeiul incheierii/executarii unui contract, in scopul de a efectua o programare in vederea prestarii unui serviciu medical.

(x) Datele personale ale reprezentatilor legali sau/si persoanelor de contact ale colaboratorilor sunt prelucrate in scopul executarii contractelor incheiate cu acestia, avand ca temei interesul legitim al Societatii de a asigura buna executare a contractului.

(xi) Datele personale ale candidatilor vor fi prelucrate in scopul desfasurarii activitatii de recrutare si evaluarii compatibilitatii candidatilor cu pozitia din cadrul Societatii fata de care isi exprima interesul in temeiul incheierii unui contract cu persoana vizata.

Va vom informa inainte de a prelucra datele dumneavoastra personale in orice alt scop decat cele pentru care ni le-ati incredintat. Mai mult, va protejam in mod corespunzator interesele, drepturile si libertatile. Datele personale sunt stocate intr-o locatie securizata, precum si protejate in tranzit. Datele care nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului sunt sterse.

 

D. Durata de stocare

Datele personale din fisa medicala, inclusiv datele medicale, vor fi stocate pe intreaga durata a furnizarii serviciilor medicale, precum si ulterior, conform obligatiilor legale ce ii revin Societatii.

Inregistrarile video cu dumneavoastra de la camerele de supraveghere vor fi stocate pentru o durata de 30 de zile, dupa expirarea careia vor fi sterse in mod automat.

Eventualele inregistrari video din salile de operatii, care surprind desfasurarea interventiilor chirurgicale, vor fi stocate pentru o perioada de 3 ani de la efectuarea operatiei, date fiind interesele Societatii care determina aceasta prelucrare.

Daca este cazul, imaginile foto/video cu dumneavoastra, precum si testimonialele, publicate in scopul promovarii Societatii sau in scopul facilitarii identificarii dumneavoastra de catre personalul medical, vor fi stocate pe perioada mentinerii consimtamantului dumneavoastra cu privire la acestea, dar nu mai mult de 3 ani.

Datele dumneavoastra de contact vor fi prelucrate in scop de marketing, daca va dati consimtamantul pentru o astfel de prelucrare, pentru o perioada de maximum 3 ani sau pana la momentul retragerii consimtamantului, daca acest moment este anterior.

Daca stocarea datelor personale este necesara in temeiul unor dispozitii legale exprese, putem sa va stocam datele personale in continuare, pe durata prevazuta de acele dispozitii legale.

 

E. Persoane terte

La datele dumneavoastra personale are acces furnizorul nostru de servicii IT, in scop exclusiv de mentenanta, precum si agentiile de marketing cu care colaboram, in scopul administrarii paginilor noastre de internet si de retele sociale, in cazul in care va dati consimtamantul pentru o astfel de prelucrare.

Datele personale ale dumneavoastra pot fi transferate catre alte entitati care desfasoara activitate cu specific medical, in temeiul prevazut de art. 9 alin. (2) lit. h), pentru stabilirea unui diagnostic medical, furnizarea de asistenta medicala sau a unui tratament medical, in scopul ca dumneavoastra sa beneficiati de toate ingrijirile necesare potrivit conditiei medicale. De asemenea, in cazul in care serviciile medicale de care beneficiati sunt decontate de alte entitati, putem transmite date cu privire la serviciile prestate catre acele entitati, in vederea decontarii serviciilor prestate de noi, in temeiul executarii contractului cu dumneavoastra.

De asemenea, Societatea dezvaluie date personale catre Ama Optic (ex. date de identificare, dioptrii), in temeiul interesului sau legitim de a facilita si eficientiza procesul de achizitionare de lentile/ochelari pe baza retetei dumneavoastra. Datele astfel divulgate catre Ama Optic sunt utilizate exclusiv in scopul efectuarii unei comenzi de ochelari sau de lentile.

 

F. Securitatea datelor personale

Societatea va lua toate masurile organizatorice si tehnice considerate necesare in vederea asigurarii securitatii, integritatii si confidentialitatii datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Daca descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezinta un risc pentru drepturile si libertatile dumneavoastra vom notifica Autoritatea Nationala de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in termen de 72 de ore. Veti fi, de asemenea, informat(a) personal cu privire la incidentul de securitate daca acesta este de natura sa prezinte un risc ridicat pentru drepturile si libertatile dumneavoastra.

 

G. Drepturile dumneavoastra

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

(i) Dreptul de acces la datele personale;

(ii) Dreptul de a obtine rectificarea sau stergerea datelor personale;

(iii) Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor personale;

(iv) Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastra personale;

(v) Dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

Daca aveti orice intrebari cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale sau daca doriti sa ne adresati vreo solicitare, precum si sa va exercitati oricare din drepturile dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor personale, ne puteti contacta:

 • – la adresa sediului nostru;
 • – la adresa de email: dpo@amaoptimex.ro;
 • – telefonic, apeland nr. 0212111622.

Fiecare solicitare va fi analizata in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de o luna. In cazul in care considerati ca nu am solutionat toate cererile dumneavoastra sau sunteti nemultumit(a) de raspunsurile noastre, puteti formula o plangere catre ANSPDCP. De asemenea, puteti sa va adresati si, in mod direct, ANSPDCP sau instantelor de judecata competente.

Aceasta nota de informare poate fi modificata din cand in cand, fara a va afecta prin aceasta drepturile pe care vi le confera legea. Orice modificare va fi publicata pe site inainte de a deveni aplicabila.

DEFINITII:

 • – „date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • – „prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • – „operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
 • – „persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
 • – „date privind sanatatea” inseamna date cu caracter personal legate de sanatatea fizica sau mentala a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenta medicala, care dezvaluie informatii despre starea de sanatate a acesteia;