Politica de confidentialitate

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Proprietarul site-ului www.scapadeochelari.ro este AMA OPTIMEX SRL, societate română cu sediul în str. Toamnei nr. 54, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2891/1991, având Cod Unic de Identificare 35629 („Societatea”). Societatea, în calitate de Operator de date personale, prelucrează date cu caracter personal în condiții de siguranță și cu respectarea prevederilor legale în acest domeniu.

A. Categoriile de persoane vizate și datele personale prelucrate

În funcție de activitatea desfășurată și de natura relației pe care o are cu persoana vizată, Societatea poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. În cazul utilizatorilor site-ului:
  – datele personale colectate pe bază de cookie-uri (ex. date de localizare, date despre istoricul de navigare pe website, date despre preferințele utilizatorilor etc.). Mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor pot fi obținute prin consultarea secțiunii – Politica de cookie;
  – date de identificare, date de contact (nume, prenume, data nașterii, număr de telefon, adresă de e-mail, localitatea de domiciliu) și eventualele date privind sănătatea furnizate prin completarea formularelor existente pe site-urile Societății.
 2. În cazul utilizatorilor rețelelor de socializare ale Societății:
  – datele de identificare (nume ales pe rețeaua de socializare, eventual, date de identificare și date de contact furnizate prin mesaje private), mesaje/ comentarii de pe rețeaua de socializare respectivă.
 3. În cazul pacienților:
  – datele de identificare (numele complet, data nașterii);
  – datele de contact (ex.: număr de telefon, adresă, e-mail);
  – codul numeric personal;
  – fotografii/imagini video medicale;
  – date medicale, rezultând din diagnosticele anterioare și actuale, precum și din examene și – analize desfășurate de către Societate;
  – înregistrări video pe parcursul desfășurării intervenției chirurgicale;
  – fotografii și/sau imagini video;
  – testimoniale;
  – imagini preluate de sistemul de supraveghere video instalat în zonele supravegheate (întregul spațiu al Societății: împrejurimi, intrare, săli de așteptare).
 4. În cazul reprezentanților legali ai pacienților minori sau ai celor care nu își pot da, în mod valabil, consimțământul pentru efectuarea actului medical:
  – datele de identificare și datele de contact;
  – imagini preluate de sistemul de supraveghere video instalat în zonele supravegheate (întregul spațiu al Societății: împrejurimi, intrare, săli de așteptare).
 5. În cazul reprezentaților legali sau/și persoanelor de contact ale colaboratorilor:
  – date de identificare;
  – date de contact;
  – certificate de abilitare;
  – autorizații;
  – imagini preluate de sistemul de supraveghere video instalat în zonele supravegheate (întregul spațiu al Societății: împrejurimi, intrare, săli de așteptare).
 6. În cazul candidaților:
  – date de identificare;
  – date de contact;
  – CV (inclusiv experiența profesională și aptitudini);
  – imagini preluate de sistemul de supraveghere video instalat în zonele supravegheate (întregul spațiu al Societății: împrejurimi, intrare, săli de așteptare).
 7. În cazul terților:
  – imagini preluate de sistemul de supraveghere video instalat în zonele supravegheate (întregul spațiu al Societății: împrejurimi, intrare, săli de așteptare).

B. Cum colectăm datele personale

Colectăm datele personale pe care ni le furnizați în mod direct și voluntar, în vederea accesării și utilizării site-ului / rețelelor de socializare, pentru încheierea/ executarea unui contract, pentru a putea beneficia de serviciile medicale furnizate de Societate.
De asemenea, datele personale pot fi obținute și în mod indirect de la terți (pentru pacienții copii și persoane aflate în situații speciale) sau prin intermediul unor platforme de recrutare (pentru candidați în cadrul procesului de recrutare).
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastră în mod verbal, prin formulare scrise, precum și telefonic, dacă este cazul, prin intermediul cookies și sub forma imaginilor foto sau video.

C. Ce se poate întâmpla dacă nu sunt furnizate datele personale

Vă informăm că sunteți liber(ă) să decideţi dacă ne furnizați aceste date personale. Cu toate acestea, unele date personale sunt necesare pentru furnizarea serviciilor medicale și/sau pentru încheierea/executarea unui contract, în lipsa lor neputând să vă furnizăm serviciile medicale sau să încheiem/executăm contractul în cauză.

D. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Datele personale colectate sunt prelucrate exclusiv în scopurile specificate în această informare, astfel:

 1. Datele de identificare, datele de contact ale pacienților și, dacă este cazul, cele ale reprezentanților legali ai copiilor sau ai persoanelor aflate în situații speciale sunt prelucrate în temeiul executării unui contract, în scopul prestării serviciilor medicale.
 2. Codul numeric personal al pacientilor este prelucrat în temeiul unei obligații legale, în vederea încheierii contractului de prestări servicii medicale cu noi.
 3. Datele medicale (inclusiv fotografiile medicale) sunt prelucrate în scopul stabilirii unui diagnostic medical, de furnizare de asistență medicală sau a unui tratament medical, în baza unui contract încheiat cu un cadru medical. Astfel, puteți beneficia de consulturi, investigații suplimentare, analize, tratament medical și intervenții chirurgicale din partea Societății.
 4. Datele de contact furnizate sunt prelucrate în baza interesului legitim al Societății pentru:
  – transmiterea unor mesaje informative anterior programărilor, în scopul confirmării programării efectuate de pacienți;
  – transmiterea pe e-mail a indicațiilor post-operatorii, în scopul unei refaceri cât mai ușoare a pacientului;
  – solicitarea unui feedback din partea pacienților, în scopul evaluării și îmbunătățirii serviciilor oferite de către Societate, precum și, dacă este cazul, pentru alte comunicări cu caracter necomercial și strict legate de serviciile medicale furnizate sau pe cale de a fi furnizate.
 5. Înregistrările video captate prin sistemul de supraveghere video sunt prelucrate, în baza interesului nostru legitim, în scopul supravegherii video a împrejurimilor și a sediului Societății, pentru asigurarea securității acestor zone, în scopul prevenirii şi combaterii săvârșirii infracțiunilor, precum și al asigurării pazei şi protecției persoanelor, bunurilor şi valorilor.
 6. Înregistrările video ale operațiilor sunt prelucrate în temeiul interesului nostru legitim, în conformitate cu Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului, pentru desfășurarea unor discuții științifice pe baza imaginilor, precum și, în caz de litigiu, pentru constituirea de probe în instanță. Înregistrările video sunt preluate exclusiv prin aparatura medicală utilizată şi nu includ niciun alt tip de imagini din sala de operații.
 7. Prelucrăm fotografii sau imagini video cu pacienții și testimoniale, în scopul publicării acestora în vederea promovării Societății sau putem asocia fotografiile acestora la dosarul medical pentru facilitarea identificării lor de către personalul medical, doar pe baza consimțământului pacientului.
 8. Testimonialele sau/și fotografiile transmise pe site-ul www.amaoptimex.ro vor putea fi publicate pe oricare dintre site-urile administrate de către Societate (www.amaoptimex.ro, www.scapadeochelari.ro, www.cataracta.ro ) și/sau pe paginile rețelelor de socializare ale societății (toate paginile Facebook, pagina Instagram, pagina Linkedin, canal Youtube, cont Google Business) doar pe baza consimțământului utilizatorului site-ului, așa cum a fost exprimat în momentul transmiterii testimonialului și/sau fotografiilor.
 9. Pacientul/ utilizatorul site-ului este liber să își retraga consimțământul oricând, având ca efect încetarea acestei prelucrări și eliminarea acestor date cu caracter personal din baza noastră de date, de pe website-urile noastre sau de pe paginile rețelelor de socializare unde au fost făcute publice.
 10. Datele de contact, precum și cele colectate prin intermediul cookie-urilor vor fi prelucrate în scop de marketing (ex. primirea de mesaje e-mail cu caracter comercial și livrare de conținut și reclame personalizate) doar în baza consimțământului dumneavoastră, consimțământ pe care sunteți liber/ă să vi-l retrageți oricând, având ca efect încetarea acestei prelucrări.
 11. Datele de identificare, datele de contact și eventualele date privind sănătatea furnizate prin completarea formularelor existente pe site-urile Societății sunt prelucrate în temeiul încheierii/executării unui contract, în scopul de a efectua o programare în vederea prestării unui serviciu medical.
 12. Datele personale ale reprezentaților legali sau/și persoanelor de contact ale colaboratorilor sunt prelucrate în scopul executării contractelor încheiate cu aceștia, având ca temei interesul legitim al Societății de a asigura buna executare a contractului.
 13. Datele personale ale candidaților vor fi prelucrate în scopul desfășurării activității de recrutare și evaluării compatibilității candidaților cu poziția din cadrul Societății față de care își exprimă interesul în temeiul încheierii unui contract cu persoana vizată.
  Vă vom informa înainte de a prelucra datele dumneavoastră personale în orice alt scop decât cele pentru care ni le-ați încredințat. Mai mult, vă protejăm în mod corespunzător interesele, drepturile şi libertățile. Datele personale sunt stocate într-o locație securizată, precum şi protejate în tranzit. Datele care nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului sunt șterse.

E. Durata de stocare

Datele personale din fișa medicală, inclusiv datele medicale, vor fi stocate pe întreaga durată a furnizării serviciilor medicale, precum și ulterior, conform obligațiilor legale ce îi revin Societății.
Înregistrările video cu dumneavoastră de la camerele de supraveghere vor fi stocate pentru o durată de 30 de zile, după expirarea căreia vor fi șterse în mod automat.
Eventualele înregistrări video din sălile de operații, care surprind desfășurarea intervențiilor chirurgicale, vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani de la efectuarea operației, date fiind interesele Societății care determină această prelucrare.
Dacă este cazul, imaginile foto/video cu dumneavoastră, precum și testimonialele, publicate în scopul promovării Societății sau în scopul facilitării identificării dumneavoastră de către personalul medical, vor fi stocate pe perioada menținerii consimțământului dumneavoastră cu privire la acestea, dar nu mai mult de 3 ani.
Datele dumneavoastră de contact vor fi prelucrate în scop de marketing, dacă vă dați consimțământul pentru o astfel de prelucrare, pentru o perioadă de maximum 3 ani sau până la momentul retragerii consimțământului, dacă acest moment este anterior.
Dacă stocarea datelor personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale exprese, putem să vă stocăm datele personale în continuare, pe durata prevăzută de acele dispoziții legale.

F. Persoane terțe

La datele dumneavoastră personale are acces furnizorul nostru de servicii IT, în scop exclusiv de mentenanță, precum și agențiile de marketing cu care colaborăm, în scopul administrării paginilor noastre de internet și de rețele sociale, în cazul în care vă dați consimțământul pentru o astfel de prelucrare.
Datele personale ale dumneavoastră pot fi transferate către alte entități care desfășoară activitate cu specific medical, în temeiul prevăzut de art. 9 alin. (2) lit. h), pentru stabilirea unui diagnostic medical, furnizarea de asistență medicală sau a unui tratament medical, în scopul ca dumneavoastră să beneficiați de toate îngrijirile necesare potrivit condiției medicale. De asemenea, în cazul în care serviciile medicale de care beneficiați sunt decontate de alte entități, putem transmite date cu privire la serviciile prestate către acele entități, în vederea decontării serviciilor prestate de noi, în temeiul executării contractului cu dumneavoastră.
De asemenea, Societatea dezvăluie date personale către Ama Optic (ex. date de identificare, dioptrii), în temeiul interesului său legitim de a facilita şi eficientiza procesul de achiziționare de lentile/ochelari pe baza rețetei dumneavoastră. Datele astfel divulgate către Ama Optic sunt utilizate exclusiv în scopul efectuării unei comenzi de ochelari sau de lentile.

G. Transferul datelor personale către țări terțe

Societatea noastră nu transferă și nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe sau către organizații internaționale.
Dacă va fi nevoie să efectuăm un astfel de transfer, vă vom informa în avans cu privire la această decizie/ intenție.

H. Proces decizional automatizat

Vă informăm că nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care să producă efecte juridice care vă privesc sau care să va afecteze în mod similar într-o măsură semnificativă.

I. Securitatea datelor personale

Societatea va lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate necesare în vederea asigurării securității, integrității și confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile şi libertățile dumneavoastră vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale (ANSPDCP) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile şi libertățile dumneavoastră.

J. Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul de acces la datele personale;
 • Dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor personale;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale;
 • Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră personale;
 • Dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

Atunci când prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum şi să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale, ne puteți contacta:

 • la adresa sediului nostru;
 • la adresa de email: dpo@amaoptimex.ro;
 • telefonic, apelând nr. 0212111622.

Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună. În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către ANSPDCP. De asemenea, puteţi să vă adresați şi, în mod direct, ANSPDCP sau instanțelor de judecată competente.
Această notă de informare poate fi modificată din când în când, fără a vă afecta prin aceasta drepturile pe care vi le conferă legea. Orice modificare va fi publicată pe site înainte de a deveni aplicabilă.

DEFINIȚII:

– „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
– „prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
– „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
– „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
– „date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;